Những tài sản nào nằm trong phạm vi bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc?

Ngày hỏi:19/12/2018

Ban biên tập hãy giúp tôi giải đáp các thắc mắc sau đây: Những tài sản nào nằm trong phạm vi bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì vấn đề này được quy định như sau:

   Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:

   - Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.

   - Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

   Ngoài ra, đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

   Trên đây là nội dung trả lời về đối tượng thuộc phạm vi của bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn