Những trường hợp nào thì được hưởng hế độ trợ cấp thâm niên đối với nhà giáo đã nghỉ hưu và mức trợ cấp ra sao?

Ngày hỏi:20/11/2013

Chúng tôi hiện là nhà giáo đã nghỉ hưu. Nghe nói Chính phủ có quy định về chế độ trợ cấp thâm niên đối với nhà giáo đã nghỉ hưu. Vậy xin hỏi cụ thể những trường hợp nào thì được hưởng chế độ này và mức trợ cấp ra sao? Một số giáo viên nghỉ hưu, Mỏ Công, Tân Biên, Tây Ninh.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg, ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu; Công văn số 4281/BHXH-CSXH, ngày 29/10/2013 của BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện như sau:

   * Đối tượng áp dụng:

   Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc đang giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng, trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập.

   * Điều kiện tính hưởng trợ cấp:

   Nhà giáo thuộc đối tượng trên đây được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây:

   - Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập từ đủ 05 năm (đủ 60 tháng trở lên);

   - Nghỉ hưu (kể cả trường hợp chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu) trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1994 đến ngày 31/5/2011;

   - Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01/01/2012. Trường hợp đang tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật BHXH thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

   * Mức trợ cấp một lần:

   Mức trợ cấp= (Lương hưu tháng 10/2013 x 10%) x Số năm được tính trợ cấp.

   Như vậy, những nhà giáo đã nghỉ hưu có đủ điều kiện nêu trên liên hệ BHXH huyện nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn