Nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu

Ngày hỏi:15/02/2016

tôi làm trong doanh nghiệp nha nước,mỗi năm tôi đều đăng ký nơi khám chua benh ban đầu trên thế y tế là bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh (châu đốc ),năm nay tôi cũng đăng ký giống như vậy,nhưng không hiểu sao khi tôi nhận thẻ bảo hiểm y tế thì trên đó ghi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu,nay tôi muốn điều chỉnh lại nơi khám chữa bệnh ban đầu là ở khu vực châu đốc(khu vực tỉnh ),vậy xin cho tôi biết tôi phải làm những thủ tục gì deduoc điều chỉnh trên thẻ BHYT,trong thời gian bao lâu thii tôi nhận duocthe BHYT mới....?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tư vấn như sau:

  • Ngày 16/11/2015, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 40/2015/TT-BYT về việc quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Và ngày 07/01/2016, Sở Y tế tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-SYT về việc ban hành Quy định đối tượng tham gia BHYT được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, quy định tuyến khám bệnh, chữa bệnh và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Theo đó, Bệnh viện đa khoa khu vực Tỉnh (ở Châu Đốc) là bệnh viện tuyến tỉnh và nhóm đối tượng được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tỉnh gồm các đối tượng sau:

   - Cán bộ, nhân viên y tế thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Tỉnh.

   - Người có công với cách mạng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, trẻ em dưới 06 tuổi, người công tác trong quân đội khi nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh.

   - Nhóm đối tượng ưu đãi xã hội, thân nhân công an đang sinh sống trên địa bàn thành phố Châu Đốc.

   - Cán bộ hưu trí, người nghèo, người dân tộc thiểu số, người bảo trợ xã hội đang sinh sống trên địa bàn thành phố Châu Đốc.

   - Người lao động tại các đơn vị do BHXH tỉnh quản lý làm việc trên địa bàn thành phố Châu Đốc.

   - Giáo viên và học sinh, sinh viên Trường Trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Châu Đốc.

   - Giáo viên Trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Châu Đốc.

   Nếu Bạn thuộc các đối tượng nêu trên thì được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tỉnh. Bạn có thể liên hệ với cơ quan BHXH nơi đang tham gia để đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ BHYT. Hồ sơ đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu gồm có:

   + Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHYT (Mẫu TK1-TS);

   + Thẻ BHYT.

   Thời gian giải quyết: không quá 05 ngày làm việc.

   Hiện nay, BHXH tỉnh An Giang nhận hồ sơ thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu cho người tham gia BHYT vào đầu mỗi quý (từ ngày 01 đến ngày 10 tháng đầu tiên của quý).

   Trường hợp Bạn không thuộc đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh BHYT tại tuyến tỉnh và tương đương, tuyến trung ương và tương đương theo Thông tư số 40/2015/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016), Quyết định số 27/QĐ-SYT nêu trên thì được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã và tương đương, tuyến huyện và tương đương, không phân biệt địa giới hành chính (trong tỉnh), phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 40/2015/TT-BYT.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh An Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn