Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu

Cho tôi hỏi về việc đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu đối với CBCNV của trường. KCB ban đầu theo quy định của GĐ sở y tế tp Đà Nẵng hiện tại áp dụng theo quyết định nào? tôi thấy trên trang web ghi QĐ số 77/QĐ-SYT nhưng tôi tìm nội dung thì không có. Trường hợp Hệ số lương bao nhiêu, chức vụ như thế nào thì được đăng ký bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. trường hợp cụ thể như: cô Nguyễn Thị Mỹ Lý giảng viên, hệ số 4,98. Thâm niên nhà giáo 27%. thầy Trần Vang Giảng viên chính, hệ số 4,40; phó trưởng khoa; thâm niên nhà giáo 13%. 2 trường hợp trên có được đăng ký KCB tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng ko. Mong BHXH tp trả lời giúp để tôi có cơ sở trả lới cho CB-CNV được rõ.

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thì người tham gia BHYT được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện và tương đương. Đối với bệnh viện tuyến tỉnh như bệnh viện Đà Nẵng không thuộc diện phân bổ đầu thẻ KCB ban đầu. Tuy nhiên do tình hình thực tế của thành phố Đà Nẵng, cơ sở KCB còn thiếu chưa đáp ứng đầu thẻ BHYT.
   Xuất phát từ thực tế đó, sau khi có ý kiến của Bảo hiểm xã hội thành phố, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng có quyết định số 77/QĐ-SYT ngày 17/01/2011 ban hành quy định nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, cho phép Bệnh viện Đà Nẵng được đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu nhưng với số lượng thẻ rất hạn chế, chỉ ưu tiên cho các đối tượng Có công cách mạng, Hưu trí và những người bị bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày và một số cán bộ chủ chốt của các đơn vị.
   Vì vậy, nếu không thuộc những trường hợp như trên, việc đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đà Nẵng là không đúng quy định.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn