Nội dung công khai cho công chức, viên chức của cơ quan Bảo hiểm xã hội

Ngày hỏi:15/03/2019

Nội dung công khai cho công chức, viên chức của cơ quan Bảo hiểm xã hội bao gồm những nội dung nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung công khai cho công chức, viên chức của cơ quan Bảo hiểm xã hội bao gồm những nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 11 Quyết định 860/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   - Chủ trương, chính sách, các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước các văn bản của Ngành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

   - Chương trình, kế hoạch, kết quả công tác dài hạn, hàng năm, 6 tháng, hàng quý, hàng tháng của cơ quan, đơn vị.

   - Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do Ngân sách cấp và các nguồn tài chính khác và quyết toán kinh phí hàng năm của Ngành, của cơ quan.

   - Quy chế chi tiêu nội bộ;

   - Thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức trong việc tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, nâng ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, kỷ luật, hưu trí và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

   - Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan đã được kết luận;

   - Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan;

   - Nội quy, quy chế của cơ quan và của Ngành.

   - Những vấn đề khác mà thủ trưởng cơ quan, đơn vị thấy cần thiết.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn