Nộp báo cáo giảm của tháng

Ngày hỏi:17/03/2010

"Trong Báo cáo 3a của tháng 02 năm 2010 có được báo giảm của tháng 03/2010 hay không? nếu được thì tháng 03/2010 có được nộp bảng 3a nữa không?" vì cty tôi có một trường hợp ngày 22/02/2010 có một số CN hết hợp đồng và họ xin nghĩ không tiếp tục làm viêc tại Cty nữa nhưng nếu đến tháng 3/2010 tôi mới nộp BC báo giảm thì những CN này sẽ không đủ điều kiện (trong vòng 15 phải hoàn tất hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)) hưởng BHNT mặc dù họ đã đóng đủ 12 tháng BHTN.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Trường hợp này thì trong tháng 2 bạn được nộp báo cáo giảm cho tháng 3. Còn trong tháng 3 vẫn tiếp tục nộp báo cáo của tháng 3 theo quy định nhưng trên báo cáo này chỉ thể hiện những người có phát sinh mới mà thôi.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn