Nộp BHXH, BHYT qua tài khoản của BHXH ở kho bạc

Ngày hỏi:24/03/2011

1. ĐV chúng tôi từ trước vẫn chuyển nộp BHXH, BHYT qua tài khoản của BHXH ở kho bạc, vậy sắp tới đơn vị vẫn chuyển nộp qua tài khoản tại kho bạc có được không? Theo qui định của BHXH thì: Tăng LĐ thì mẫu số 02a -TBH. Giảm LĐ thì mẫu số 03a- TBH. Còn không tăng giảm LĐ và không điều chỉnh lương thì đơn vị tôi làm mẫu số 03a-TBH như trước đây có được không? 2. ĐV không giữ lại 2% có được không? Vì đơn vị chúng tôi không có nhu cầu.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • 1. Nếu các đơn vị HCSN thì nộp BHXH qua kho bạc nhà nước việc truy tăng giảm lao động như bạn đã trình bày.
   2. Hiện nay việc giữ lại 2% là việc bắt buộc theo luật BHXH cho nên bạn phải thực hiện theo các qui định.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn