Nữ sinh 16/12/1966 thì nghỉ hưu khi nào?

Ngày hỏi:21/08/2021

Người lao động nữ sinh ngày 16/12/1966 thì nghỉ hưu vào thời điểm nào? Và nghỉ trước 1 năm có bị trừ % lương không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nữ sinh 16/12/1966 thì nghỉ hưu khi nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

   Kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

   Đồng thời, tại Phụ lục I Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường gắn với tháng, năm sinh tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP xác định lao động nữ sinh tháng 12/1966 thì bắt đầu hưởng lương hưu từ tháng 9/2021.

   Đối với, mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu quy định tại Khoản 3 Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội thì mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

   Như vậy, trường hợp chị sinh tháng 12/1966 thì thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày 31 tháng 8 năm 2022 và bắt đầu hưởng lương hưu từ tháng 9/2022. Bên cạnh đó, nếu chị nghỉ hưu trước 01 năm thì sẽ bị giảm 2% hưởng lương hưu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ nghỉ hưu
  Điều kiện nghỉ hưu
  Điều kiện nghỉ hưu sớm
  Độ tuổi nghỉ hưu
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn