Phải đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi mới được hưởng lương hưu

Ngày hỏi:20/10/2009

Gửi thư đến Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Trung Kiên (tỉnh Lào Cai) muốn cơ quan chức năng giải đáp cho trường hợp cụ thể sau: Nữ công chức sinh tháng 11/1954, đến tháng 12/2009 đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chỉ có 15 năm 5 tháng đóng BHXH. Vậy người này có được nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu theo khoản 4, Điều 58 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 không?

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 50, Điều 51 Luật BHXH quy định, người lao động tham gia BHXH bắt buộc phải có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và có đủ điều kiện về tuổi đời thì được hưởng lương hưu.

    Tại khoản 4, Điều 58 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ quy định: "Người lao động có 15 năm đóng BHXH trở lên và có quyết định nghỉ việc chờ đủ điều kiện về tuổi đời để được hưởng lương hưu trước ngày 1/1/2003, thì được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi". Quy định này áp dụng đối với những trường hợp đã đủ 15 năm đóng BHXH và đã có quyết định nghỉ việc chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu trước ngày 1/1/2003.

    Về trường hợp ông Kiên nêu trong thư, nữ công chức này không đủ điều kiện để được hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50, Điều 51 Luật BHXH và khoản 4 Điều 58 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

    BHXH Việt Nam đề nghị người lao động cung cấp hồ sơ và liên hệ với cơ quan BHXH tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.


Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn