Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Ngày hỏi:25/04/2001
“Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được phép hoạt động trong những lĩnh vực bảo hiểm nào? Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài có được phép đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam không?” (Đào Đức Kiên, Tô Hiến Thành, phường 10, quận 10, TP HCM).

  Nội dung này được Vnexpress.net tư vấn như sau:

  • Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Việt Nam được hoạt động trong các lĩnh vực quy định tại Điều 90 Luật Kinh doanh bảo hiểm, gồm: cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm; tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm; đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm; thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm.

   Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài được phép đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 105 Luật Kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không được kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam. Để được cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài phải hoạt động 5 năm trở lên và có quan hệ hợp tác với cơ quan, tổ chức Việt Nam.


  Nguồn:

  Báo VnExpress.net
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn