Phản hồi kết quả đóng bảo hiểm xã hội

Ngày hỏi:26/05/2015

1: Tôi là: Đậu Doãn Thành, sinh này 18/11/1970. ký HĐ vào làm việc tại công ty ĐLNA tháng 6/1995, Hiện nay đang làm việc tại: Điện Lực Quỳ Hợp, Thuộc Công ty Điện lực Nghệ An. Qua kết quả tra cứu số sổ BHXH:2996009205, của mang BHXH Tỉnh Nghệ An, thời gian đóng BHXH của tôi được tính từ tháng 12/2007 đến T12/2013. được 06 năm 01 tháng. Tôi thấy kết quả chưa đúng, thời gian đóng BHXH của tôi phải được tính từ năm 1995. 2: Em ruột của tôi là: Đậu Doãn Vinh, sinh ngày 06/02/1973. ký HĐ vào làm việc tại công ty ĐLNA năm 1997, Hiện nay đang làm việc tại: Điện Lực Thành Phố Vinh, Thuộc Công ty Điện lực Nghệ An.Qua kết quả tra cứu số sổ BHXH:2998001025, của mang BHXH Tỉnh Nghệ An, thời gian đóng BHXH của tôi được tính từ tháng 12/2007 đến T12/2013. được 06 năm 00 tháng. Tôi thấy kết quả chưa đúng, thời gian đóng BHXH của em tôi phải được tính từ năm 1997. Vậy tôi đề nghị BHXH Tỉnh Nghệ An kiểm tra lại và trả lời cho chúng tôi được biết. 

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tư vấn như sau:

  • Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã chuyển toàn bộ quá trình tham gia của người lao động từ 01/01/1950 đến thời điểm 31/12/2013 lên Trang Thông tin điện tử: http://bhxhnghean.gov.vn. Tuy nhiên, theo bạn phản ánh, thời gian đóng BHXH của bạn bị thiếu so với thời gian công tác thực tế của bạn. Bạn cần phối hợp với đơn vị sử dụng lao động nơi bạn làm việc để chuyển sổ BHXH đến cơ quan BHXH nơi bạn tham gia để được điều chỉnh khớp đúng với thời gian tham gia chính xác của bạn.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội Nghệ An
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn