Phẩu thuật thai ngoài tử cung hơn 6 tuần có được tính theo chế độ thai sản không?

Tôi bị phẩu thuật thai ngoài tử cung hơn 6 tuần, có được tính theo Chế độ thai sản không? Thủ tục ra sao? 

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/06/2006 quy định Điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:
   1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   a) Lao động nữ mang thai;
   b) Lao động nữ sinh con;
   c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi
   d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản
   2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
   Trong trường hợp của bạn “thai ngoài tử cung” là bệnh lý, trường hợp này bạn sẽ được hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Mục 1 Chương III, Luật Bảo hiểm xã hội
   • Thủ tục:
   Căn cứ khoản 1 điều 8 Quy định Về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) quy định hồ hồ sơ giải quyết hưởng chế độ ốm đau, gồm: a. Sổ bảo hiểm xã hội;
   b. Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) đối với người lao động điều trị nội trú hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người điều trị ngoại trú do cơ sở y tế điều trị cấp (mẫu số C65-HD).
   Bạn nên đề nghị đơn vị lập hồ sơ gửi sang BHXH nơi mà đơn vị bạn đang tham gia BHXH để chúng tôi có cơ sở thanh toán nếu bạn có đủ hồ sơ theo quy định trên.


  Nguồn:

  Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hậu Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn