Phí bảo hiểm công ty đóng cho người lao động thi công trên công trường

Ngày hỏi:11/09/2019

Công ty tôi có một công trình thi bên tư vấn giám sát yêu cầu chúng tôi phải mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường. Vậy tiền phí bảo hiểm phải đóng là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Thông tư 329/2016/TT-BTC phí bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường được quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư 329/2016/TT-BTC.

   Bên cạnh đó, Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư 329/2016/TT-BTC quy định phí bảo hiểm công phải đóng NLD thi công ngoài công trình.

   *Biểu phí bảo hiểm năm

   Loại nghề nghiệp (*)

   Phí bảo hiểm/người

   (Tỷ lệ % trên 100 triệu đồng)

   Loại 1

   0,6

   Loại 2

   0,8

   Loại 3

   1,0

   Loại 4

   1,2

   *Biểu phí bảo hiểm ngắn hạn

   Thời hạn bảo hiểm

   Phí bảo hiểm/người

   (Tỷ lệ % trên phí bảo hiểm năm)

   Đến 3 tháng

   40

   Từ trên 3 tháng đến dưới 6 tháng

   60

   Từ trên 6 tháng đến dưới 9 tháng

   80

   Từ trên 9 tháng đến dưới 12 tháng

   100

   Phân loại nghề nghiệp:

   Loại 1: Lao động gián tiếp, làm việc chủ yếu trong văn phòng, bàn giấy hoặc những công việc tương tự ít đi lại khác. Ví dụ: kế toán, nhân viên hành chính.…

   Loại 2: Nghề nghiệp không phải lao động chân tay nhưng có mức độ rủi ro lớn hơn loại 1, đòi hỏi phải đi lại nhiều hoặc bao gồm cả lao động chân tay nhưng không thường xuyên và lao động chân tay nhẹ. Ví dụ: kỹ sư dân dụng, cán bộ quản lý thường xuyên đến công trường.…

   Loại 3: Những nghề mà công việc chủ yếu là lao động chân tay và những công việc có mức độ rủi ro cao hơn loại 2. Ví dụ: kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, công nhân làm việc trên công trường.…

   Loại 4: Những ngành nghề nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn và không được quy định ở ba loại nghề nghiệp trên

   Trên đây là phí bảo hiểm công phải đóng NLĐ thi công ngoài công trình.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo hiểm bắt buộc
  Bảo hiểm tai nạn
  Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn