Phụ cấp Bí thư Đoàn trường đóng Bảo hiểm xã hội

Cho tôi hỏi vấn đề về phụ cấp đối với Bí thư Đoàn, Phó Bí thư đoàn. Theo QD 61/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2005 ; QD số 13/2013/QD-TTg quy định về phụ cấp: Bí thư Đoàn hưởng phụ cấp như Trưởng phòng; Phó Bí thư Đoàn hưởng phụ cấp như Phó Trưởng phòng. Vậy khoản phụ cấp đó có được trích bảo hiểm xã hội ko. Đó được xem như phụ cấp chức vụ ko.

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Quyết định 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề và điểm 2 mục IV Thông tư số 33/2005TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập thì Bí thư Đoàn hưởng phụ cấp như Trưởng phòng, Phó Bí thư Đoàn hưởng phụ cấp như Phó Trưởng phòng. Nếu trường hợp của Bạn thuộc đối tượng điều chỉnh ở những văn bản nói trên thì phụ cấp này được dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn