phương thức đóng của người tham gia BHXH tự nguyện

Ngày hỏi:06/07/2016

Về phương thức đóng của người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Bạc Liêu tư vấn như sau:

  • Người tham gia lựa chọn, đăng ký đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo các phương thức như:
   + Hàng tháng, hàng quý hoặc sáu tháng một lần.
   + Thời gian thu tiền được thực hiện vào nửa đầu của thời gian tương ứng với phương thức mà người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.
   + Người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được quyền tạm dừng đóng hoặc đăng ký lại phương thức đóng, mức đóng với cô quan bảo hiểm xã hội (đăng ký lại được thực hiện vào tháng đầu quý và ít nhất là 6 tháng kể từ lần đăng ký trước) .


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Bạc Liêu
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn