Quên mang theo BHYT thì có được thanh toán lại

Ngày hỏi:07/07/2013

/ Tôi bị bệnh đi mổ ở bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn, tôi có BHYT nhưng quên đem theo vậy khi mổ tôi đã thanh toán toán toàn bộ tiền trong quá đơn. Vậy khi về cơ quan BHXH tôi có được thanh toán lại không (Vì tôi là 1 người lao động có tham gia BHXH). 2/ Đơn vị của tôi còn nợ tiền BHXH 1 tháng khoảng 32 triệu. Vậy tôi có thể lấy thẻ BHYT cho người lao động được không, Tôi có thể làm thủ tục lãnh tiền thai sản cho người lao động đó được hay không (trong khi đơn vị của tôi còn nợ tiền BHXH 1 tháng) phần 2% đơn vị giữ lại chỉ có 1.5 triệu trong khi tiền thai sản là 17 triệu.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • 1. Bệnh viện ung bướu là bệnh viện hạng I, nếu mổ ở bệnh viện ung bướu thì mức chi trả trực tiếp (thông qua đơn vị - cơ quan BHXH) Theo quy định của Bộ y tế thì sẽ xem xét cụ thể, mức chi tối đa là 3,6 triệu.

   2. Lấy thẻ BHYT đơn vị có công văn trình bày rõ lý do khó khăn và còn nợ.
   - Thanh toán chế độ ngắn ngày (ốm và thai sản) sẽ được tính đến ngày đơn vị nộp BHXH.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn