Quí 4/2009, nhưng nhiều trường đã bắt đầu thu phí BHYT học sinh của năm 2010 ?

Xin cho biết, vì sao mới là quí 4/2009, nhưng nhiều trường đã bắt đầu thu phí BHYT học sinh của năm 2010 ?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long tư vấn như sau:

  • Năm học 2009 – 2010, Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên được thực hiện theo giai đoạn chuyển tiếp và theo lộ trình của Luật BHYT, cụ thể với 2 đợt thu như sau:
   1.Thu đợt 1 ( thực hiện giai đoạn chuyển tiếp): Các trường tiến hành thu tiền học sinh tham gia BHYT kể từ ngày 01/8/2009 và đến hết ngày 20/9/2009 là hạn chót nộp về cho cơ quan BHXH. Thẻ có thời hạn sử dụng trong 03 tháng (thẻ có giá trị kể từ ngày 01/10/2009 đến 31/12/2009).
   - Mức đóng: ( Áp dụng mức đóng cũ theo Thông tư 14/2007/TTLT-BYT –BTC, ngày 10/12/2007 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính): Thành thị: 30.000đồng/em/03 tháng. Nông thôn: 25.000 đồng/em/03 tháng.
   2. Thu đợt 2 ( Thực hiện theo lộ trình của Luật Bảo hiểm y tế, đối tượng học sinh, sinh viên là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc kể từ ngày 01/01/2010):Các trường tiến hành vận động, tuyên truyền và thu tiền học sinh tham gia BHYT kể từ đầu tháng 11/2009 và đến hết ngày 20/12/2009 là hạn chót nộp cho cơ quan BHXH. Thẻ có thời hạn sử dụng trong 12 tháng ( thẻ có giá trị kể từ 01/01/2010 đến 31/12/2010 ) .
   - Mức đóng:163.800 đồng/em/năm. Như vậy, do đặc thù số lượng học sinh, sinh viên đông nên hàng năm phải qui định cho các trường vận động, tuyên truyền và tiến hành thu tiền học sinh, sinh viên trong khoản 1 tháng rưỡi, sau đó hạn chót khoảng 10 ngày thẻ có giá trị sử dụng, các trường phải nộp về cho cơ quan BHXH ( bằng hình thức chuyển khoản tại kho bạc hay ngân hàng). Trong khoảng thời gian 10 ngày này, cơ quan BHXH tiến hành thẩm định, nhập dữ liệu, in cấp thẻ và chuyển thẻ về cho các trường phát cho học sinh, sinh viên.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Vĩnh Long
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn