Quy định bán tài sản nhà nước trong Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày hỏi:04/05/2019

Kính mong Ban biên tập tư vấn cho tôi về tài sản nhà nước nào được thực hiện việc bán lại trong Cơ quan Bảo hiểm xã hội và trích dẫn căn cứ pháp lý cho việc thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Quyết định 292/QĐ-BHXH năm 2012, việc bán tài sản nhà nước trong Cơ quan Bảo hiểm xã hội chỉ được thực hiện khi nằm trong các trường hợp sau:

   - Đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản không còn nhu cầu sử dụng hoặc giảm nhu cầu sử dụng do thay đổi về tổ chức hoặc thay đổi chức năng, nhiệm vụ và các nguyên nhân khác mà không xử lý theo phương thức thu hồi hoặc điều chuyển tài sản.

   - Việc sử dụng tài sản nhà nước không có hiệu quả, bao gồm:

   + Hiệu suất sử dụng tài sản thấp (trừ tài sản chuyên dùng);

   +Đơn vị đã được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước nhưng không có nhu cầu sử dụng thường xuyên.

   - Thực hiện sắp xếp lại việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   - Phải thay thế tài sản do yêu cầu đổi mới kỹ thuật, công nghệ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   - Tài sản nhà nước bị thu hồi, tài sản bị tịch thu hoặc xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn