Quy định người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thiếu thời gian đóng BHXH bắt buộc

Ngày hỏi:16/03/2016

Đến tháng 4 năm 2016 tôi đủ 55 tuổi và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 19 năm 8 tháng. Tôi muốn đóng một lần cho tháng còn thiếu để nghỉ hưu có được không? Thời gian nghỉ hưu của tôi được tính từ tháng nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 6 Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 quy định mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: “Việc xác định thời gian đóng BHXH để tính hưởng lương hưu và trợ cấp tuất hàng tháng thì một năm phải tính đủ 12 tháng, trường hợp người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng BHXH còn thiếu tối đa 6 tháng thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất”.
   Trường hợp của bà Mai Thị Kim tính đến hết tháng 4 năm 2016 bà Kim đủ 55 tuổi, đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu, thời gian đóng BHXH mới được 19 năm 8 tháng như vậy theo quy định còn thiếu 4 tháng đóng BHXH.
   Nếu tháng 5 năm 2016 bà Kim đóng một lần cho 4 tháng còn thiếu cho cơ quan BHXH thì thời gian hưởng lương hưu được tính từ tháng 5 năm 2016.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Điện Biên
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn