Quy định về bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu

Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội quy định về bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu như sau:
   1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;
   b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;
   c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;
   d) Ra nước ngoài để định cư.
   2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn