Quy định về chi phí BHXH bắt buộc

Chi phí quản lý BHXH bắt buộc của hệ thống bảo hiểm xã hội được quy định thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:


  • Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng năm được quy định như sau:
   1. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội hàng năm được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ.
   2. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng mức chi phí quản lý của cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm các khoản sau đây:
   a) Chi phí thường xuyên;
   b) Chi không thường xuyên, gồm:
   - Chi phí làm sổ bảo hiểm xã hội, giấy tờ, biểu mẫu, chi phục vụ công tác thu, chi;
   - Chi sửa chữa lớn, mua sắm tài sản cố định, nghiên cứu khoa học và bối dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn