Quy định về giải quyết hưởng chế độ hưu trí đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ngày hỏi:10/11/2016

Giải quyết hưởng chế độ hưu trí đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định như thế nào theo Luật bảo hiểm xã hội? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chế độ hưu trí đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định từ Điều 72 đến Điều 79 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể có các nội dung sau:

   Điều 73. Điều kiện hưởng lương hưu

   1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

   b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

   2. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

   Điều 74. Mức lương hưu hằng tháng

   1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

   2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

   a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

   b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

   Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

   3. Việc điều chỉnh lương hưu được thực hiện theo quy định tại Điều 57 của Luật này.

   Điều 75. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

   1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

   2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về chế độ hưu trí đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội 2014 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về chế độ hưu trí đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội 2014 để nắm rõ quy định này
  Ngô Vĩnh Phú (2 năm trước) Thích 1 | Trả lời
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn