Quy định về nhóm tuổi các đối tượng có thẻ BHYT theo định suất

Ngày hỏi:03/05/2021

Quy định về nhóm tuổi các đối tượng có thẻ BHYT theo định suất như thế nào? Hướng dẫn cho em theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 2 Thông tư 04/2021/TT-BYT (Có hiệu lực từ 01/07/2021) quy định về nhóm tuổi các đối tượng có thẻ BHYT theo định suất như sau:

   Nhóm tuổi các đối tượng có thẻ BHYT được nhóm thành các nhóm tuổi. Các nhóm tuổi này tiếp cận với nhu cầu khám chữa bệnh thực tế. Bao gồm 6 nhóm tuổi:

   Nhóm 1: Từ 0 tuổi đến 6 tuổi;

   Nhóm 2: Từ trên 6 tuổi đến dưới 19 tuổi;

   Nhóm 3: Từ 19 tuổi đến dưới 25 tuổi;

   Nhóm 4: Từ 25 tuổi đến dưới 50 tuổi;

   Nhóm 5: Từ 50 tuổi đến dưới 60 tuổi;

   Nhóm 6: Từ 60 tuổi trở lên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn