Quy định về thời điểm hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tôi là giáo viên mầm non, tháng 11/2016 tôi đủ tuổi về hưu nhưng chưa đủ năm đóng bảo hiểm xã hội. Xin hỏi tôi có thể tham gia bảo hiểm tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu hay không? Nếu được thì thời điểm hưởng lương hưu của tôi được tính như thế nào?

  Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

  • Với những thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi có thể viện dẫn điều, khoản của văn bản quy phạm pháp luật sau để bạn tham khảo.

   Cụ thể: Theo Khoản 2 Điều 9 Nghị định số: 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ "Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện", có nêu:

   Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo một trong các phương thức quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1 Điều này cho đến khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này.

   Còn tại Điều 6 Nghị định trên quy định thời điểm hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm tự nguyện như sau:

   Thời điểm hưởng lương hưu tính từ tháng liền kề sau tháng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 73 của Luật Bảo hiểm xã hội và Khoản 2 Điều 5 Nghị định này.

   Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định này để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn