Quy định về thủ tục nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

Ngày hỏi:09/04/2010

Khi cán bộ công chức đủ điều kiện nghỉ hưu thì việc thông báo và ra quyết định được quy định như thế nào? Trong trường hợp cán bộ là Đại biểu Hội đồng nhân dân mà chưa hết nhiệm kỳ thì được quy định như thế nào? Trường hợp đang điều trị bệnh thì có được nhận quyết định nghỉ hưu hay không?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định số 143 ngày 10/9/2007 quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu được quy định như sau: Về thời điểm nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí là thời điểm nghỉ việc đồng thời cũng là thời điểm hưởng chế độ hưu trí được ghi trong quyết định nghỉ hưu do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức quyết định. Cán bộ, công chức đang là đại biểu Quốc hội không chuyên trách, đại biểu Hội đồng nhân dân khi đủ điều kiện nghỉ hưu thì thực hiện chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội nhưng vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. Cán bộ, công chức được bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp huyện mà không phải là người đang giữ chức danh nêu trên, khi đủ điều kiện nghỉ hưu thì thực hiện chế độ hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Về thông báo nghỉ hưu: Trước 06 tháng tính đến ngày cán bộ, công chức đủ tuổi nghỉ hưu, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu cho cán bộ, công chức được nghỉ hưu biết; đồng thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và chuẩn bị người thay thế. Trước 03 tháng tính đến ngày cán bộ, công chức đủ tuổi nghỉ hưu, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định nghỉ hưu. Trong quyết định nghỉ hưu phải có một điều ghi rõ thời điểm nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí. Khi cán bộ, công chức mắc các bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì người đứng đầu, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định nghỉ hưu được phép lùi thời điểm nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí cho cán bộ, công chức không quá 6 tháng. Trên đây là những quy định chung về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, anh nghiên cứu để vận dụng


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn