Quy định về việc ủy quyền nhận thay lương hưu, trợ cấp BHXH

Ngày hỏi:26/02/2014
Quy định về việc ủy quyền nhận thay lương hưu, trợ cấp BHXH như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

   - Trường hợp người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang cư trú tại Việt Nam: Người hưởng nếu không trực tiếp nhận tiền thì người hưởng lập 01 bản Giấy lĩnh thay (mẫu số 18-CBH) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú để ủy quyền cho người khác lĩnh thay, thời hạn của Giấy lĩnh thay tối đa là 06 tháng.

   - Trường hợp người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang cư trú tại nước ngoài không trực tiếp nhận tiền, muốn nhận tiền chế độ BHXH lập 01 bản Giấy lĩnh thay (mẫu 18-CBH) cho thân nhân tại Việt Nam ở nước sở tại, thời hạn của Giấy lĩnh thay tối đa là một năm.


  Nguồn:

  WEBSITE BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn