Quy trình chi trả bảo hiểm xã hội một lần tại cơ quan bảo hiểm xã hội

Ngày hỏi:16/10/2017

Quy trình chi trả bảo hiểm xã hội một lần tại cơ quan bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Khánh My, đang sống và làm việc tại Tp.HCM. Tôi đang cần tìm hiểu các quy định liên quan đến việc quản lý, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Cho tôi hỏi: Quy trình chi trả bảo hiểm xã hội một lần tại cơ quan bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.       

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 22 Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm Quyết định 828/QĐ-BHXH năm 2016 thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Trách nhiệm của BHXH tỉnh

   1.1. Phòng CĐ BHXH

   a) Lập Danh sách hưởng chế độ BHXH một lần (mẫu số 21A-HSB, 21B-HSB) theo nội dung chi được phân cấp quy định tại Điều 14 (lập riêng danh sách BHXH tỉnh chi trả và danh sách BHXH huyện chi trả) chuyển đến:

   - Phòng KHTC: Mẫu số 21A-HSB, 21B-HSB (trích danh sách do BHXH tỉnh chi trả theo phân cấp) cùng các quyết định hưởng chế độ BHXH một lần; mẫu số 21A-HSB, 21B-HSB (trích danh sách BHXH huyện chi trả) để chuyển kinh phí.

   - BHXH huyện: Mẫu số 21A-HSB, 21B-HSB (trích danh sách do BHXH huyện chi trả theo phân cấp cùng các quyết định hưởng chế độ BHXH một lần), ký bằng chữ ký số chuyển qua dữ liệu điện tử cho BHXH huyện in, thực hiện chi trả cho người lao động.

   b) Trường hợp người hưởng chế độ hưu trí hàng tháng từ tỉnh khác chuyển đến, trong Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng bao gồm tiền trợ cấp một lần khi nghỉ hưu và trợ cấp khu vực một lần để BHXH tỉnh nơi đến chi trả: Phòng CĐ BHXH phô tô 01 bản Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng (mẫu số 07A-HSB) chuyển Phòng KHTC hoặc BHXH huyện để thực hiện chi trả trợ cấp một lần khi nghỉ hưu và trợ cấp khu vực một lần cho người hưởng.

   c) Nhận các quyết định hỗ trợ kinh phí từ Sở LĐTB&XH về: Chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; hồ sơ điều tra lại các vụ TNLĐ-BNN theo yêu cầu của cơ quan BHXH, xem xét, đối chiếu về điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ chuyển Phòng KHTC trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định.

   1.2. Phòng KHTC

   a) Căn cứ mẫu số 21A-HSB, 21B-HSB do Phòng CĐ BHXH chuyển đến và Danh sách giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần do BHXH huyện xét duyệt thực hiện:

   - Kiểm tra và chuyển kinh phí (theo số tiền trên danh sách do BHXH huyện chi trả) cho BHXH huyện.

   - Thực hiện chi trả cho người hưởng các chế độ BHXH một lần theo phân cấp (danh sách hưởng do BHXH tỉnh chi trả).

   - Vào sổ S84-HD để theo dõi số tiền phải trả, số tiền đã chi trả, số tiền chưa chi trả cho người hưởng chế độ BHXH một lần; mỗi loại chế độ BHXH một lần được theo dõi trên một số trang sổ riêng.

   b) Quản lý, theo dõi số người, số tiền của người hưởng chưa nhận chế độ BHXH năm trước chuyển sang để chi trả và quyết toán.

   Tiếp nhận mẫu số 19-CBH của người hưởng chưa nhận trợ cấp một lần kiểm tra, đối chiếu với Sổ S33-H, xét duyệt, chi trả ngay trong ngày cho người hưởng hoặc chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp.

   c) Căn cứ hóa đơn, biên lai thu phí khám giám định y khoa, thanh toán phí giám định y khoa cho người lao động và thân nhân người lao động chủ động đi khám giám định y khoa và đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH.

   d) Căn cứ các quyết định của Sở LĐTB&XH do Phòng CĐ BHXH chuyển sang, chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị sử dụng lao động trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

   đ) Thực hiện thu hồi số tiền do BHXH tỉnh chi sai cho người hưởng theo phân cấp và lập Danh sách theo mẫu số C75-HD.

   Căn cứ Danh sách (mẫu số C75-HD) của BHXH huyện gửi và danh sách của BHXH tỉnh để lập Bảng tổng hợp danh sách thu hồi kinh phí chi chế độ BHXH của toàn tỉnh theo mẫu số C76-HD.

   e) Thực hiện ghi sổ kế toán và lập báo cáo theo quy định.

   2. Trách nhiệm của BHXH huyện

   2.1. Tiếp nhận dữ liệu các mẫu số 21A-HSB, 21B-HSB và các Quyết định hưởng chế độ BHXH một lần, Phiếu điều chỉnh hưởng trợ cấp khu vực một lần từ BHXH tỉnh, in các danh sách để viết phiếu chi tiền mặt ngay trong ngày khi người hưởng đến nhận tiền.

   2.2. Căn cứ Danh sách giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần do BHXH huyện xét duyệt thực hiện chi trả chế độ BHXH một lần cho người hưởng theo phân cấp.

   2.3. Căn cứ hóa đơn, biên lai thu phí khám giám định y khoa, thanh toán phí giám định y khoa cho người lao động và thân nhân người lao động chủ động đi khám giám định y khoa và đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH.

   2.4. Căn cứ phiếu chi tiền mặt, ủy nhiệm chi vào sổ S84-HD để theo dõi số tiền phải trả, số tiền đã chi trả cho người hưởng chế độ BHXH một lần.

   Tiếp nhận mẫu số 19-CBH của người hưởng chưa nhận trợ cấp một lần kiểm tra, đối chiếu với Sổ S84-HD, xét duyệt, chi trả ngay trong ngày cho người hưởng hoặc chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp.

   2.5. Thực hiện thu hồi số tiền đã chi trả sai, lập mẫu số C75-HD.

   2.6. Ghi sổ kế toán và lập báo cáo theo quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quy trình chi trả bảo hiểm xã hội một lần tại cơ quan bảo hiểm xã hội. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 828/QĐ-BHXH năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn