Quy trình tham gia đóng góp chương trình hưu trí thông qua người sử dụng lao động.

Ngày hỏi:09/08/2016

Quy trình tham gia đóng góp chương trình hưu trí thông qua người sử dụng lao động được quy định như thế nào? Chào ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là lao động sắp đến tuổi nghỉ hưu và đang tìm hiểu những chính sách về chế độ hưu trí. Thông qua báo chí, tôi được biết Chính phủ có quy định mới về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện. Sau khi tìm tôi vẫn chưa được rõ là quy trình tham gia đóng góp chương trình này là như thế nào và được quy định ra sao? Kính mong sự tư vấn từ anh chị. Tôi xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình tham gia đóng góp chương trình hưu trí thông qua người sử dụng lao động gồm các bước sau:

   - Người sử dụng lao động thông báo cho người lao động về chương trình hưu trí.

   - Người sử dụng lao động ký thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về việc tham gia chương trình hưu trí theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Văn bản thỏa thuận về việc tham gia chương trình hưu trí bao gồm các nội dung cơ bản sau:

   + Tên chương trình hưu trí người lao động lựa chọn tham gia;

   + Nội dung cơ bản của chương trình hưu trí;

   + Thời gian bắt đầu tham gia chương trình hưu trí;

   + Mức đóng góp, tần suất và thời gian đóng góp của người sử dụng lao động;

   + Mức đóng góp, tần suất, thời gian và phương thức đóng góp của người lao động (trong trường hợp người lao động cùng tham gia đóng góp với người sử dụng lao động);

   + Quyền và nghĩa vụ của người lao động khi tham gia quỹ hưu trí, trong đó bao gồm Điều kiện được hưởng Khoản đóng góp của người sử dụng lao động và kết quả đầu tư từ Khoản đóng góp này;

   + Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi tham gia đóng góp cho người lao động, trong đó bao gồm Điều kiện người sử dụng lao động được nhận lại Khoản đóng góp của mình cho người lao động và kết quả đầu tư từ Khoản đóng góp này;

   + Quy trình thay đổi các nội dung tại văn bản thỏa thuận (nếu có);

   + Các trường hợp ngừng và tạm ngừng tham gia chương trình hưu trí.

   - Người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình hưu trí với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Nội dung hợp đồng tham gia quỹ hưu trí thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định 88/2016/NĐ-CP.

   - Căn cứ vào hợp đồng tham gia chương trình hưu trí và văn bản thỏa thuận với người lao động, người sử dụng lao động thực hiện chuyển tiền đóng góp vào quỹ hưu trí đối với phần trách nhiệm đóng góp của mình và phần người lao động ủy thác cho người sử dụng lao động đóng hộ (nếu có) đồng thời thông báo cho doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí, tổ chức lưu ký và ngân hàng giám sát về số tiền đóng góp vào mỗi tài Khoản hưu trí cá nhân.

   Quy trình tham gia đóng góp chương trình hưu trí thông qua người sử dụng lao động được quy dịnh tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 88/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn