Quyền của người lao động tham gia chương trình hưu trí

Ngày hỏi:06/09/2016

Quyền của người lao động tham gia chương trình hưu trí được quy định như thế nào? Chào ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là công nhân đã vào biên chế, tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ và sắp đến tuổi nghỉ hưu. Hiện tôi đang tìm hiểu những chính sách về chế độ hưu trí. Được biết Chính phủ có quy định mới về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện. Trong đó quyền của người lao động tham gia chương trình hưu trí được quy định ra sao tôi chưa được rõ. Kính mong sự tư vấn từ anh chị để tôi hiểu hơn những quy định pháp luật về vấn đề này. Tôi xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền của người lao động tham gia chương trình hưu trí bao gồm:

   - Được tham gia và hưởng toàn bộ quyền lợi từ chương trình hưu trí theo quy định của Nghị định 88/2016/NĐ-CP;

   - Được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với Khoản đóng góp vào quỹ hưu trí theo mức quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân;

   - Được quyết định mức và thời Điểm đóng góp, Điều chỉnh tăng, giảm, ngừng hoặc tạm ngừng đóng góp theo quy định tại hợp đồng tham gia chương trình hưu trí;

   - Được lựa chọn, thay đổi chương trình hưu trí được quản lý bởi cùng 01 doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí đối với người lao động tham gia chương trình hưu trí thông qua người sử dụng lao động hoặc lựa chọn, thay đổi doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí đối với người lao động trực tiếp tham gia chương trình hưu trí;

   - Được cấp tài Khoản hưu trí cá nhân, được quyền truy cập thông tin về tài Khoản hưu trí cá nhân của mình; được chuyển tài Khoản hưu trí cá nhân sang doanh nghiệp quản lý quỹ khác khi thay đổi doanh nghiệp quản lý quỹ;

   - Nhận chi trả từ tài Khoản hưu trí cá nhân theo quy định tại Nghị định 88/2016/NĐ-CP;

   - Được bảo mật thông tin hưu trí cá nhân, thông tin về tài Khoản hưu trí cá nhân;

   - Được chuyển từ hình thức tham gia quỹ hưu trí thông qua người sử dụng lao động sang hình thức trực tiếp tham gia quỹ hưu trí;

   - Trong trường hợp thay đổi việc làm:

   + Được tiếp tục duy trì tài Khoản hưu trí cá nhân tại doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí tại nơi làm việc cũ theo hình thức trực tiếp tham gia chương trình hưu trí; hoặc

   + Chuyển tài Khoản hưu trí cá nhân sang doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí tại nơi làm việc mới.

   Quyền của người lao động tham gia chương trình hưu trí được Chính phủ quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 88/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn