Quyền của người lao động về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Quyền của người lao động về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì quyền của người lao động về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:
   1. Được xác nhận đầy đủ về đóng bảo hiểm thất nghiệp trong sổ bảo hiểm xã hội.
   2. Được nhận lại sổ bảo hiểm xã hội khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.
   3. Được hưởng đầy đủ, kịp thời chế độ bảo hiểm thất nghiệp quy định.
   4. Được uỷ quyền cho người khác nhận trợ cấp thất nghiệp hàng tháng.
   5. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp; yêu cầu cơ quan lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp.
   6. Khiếu nại, tố cáo với cơ quan có thẩm quyền khi người sử dụng lao động, cơ quan lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội có hành vi vi phạm các quy định về bảo hiểm thất nghiệp.
   7. Các quyền khác theo quy định.


  Nguồn:

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn