Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc được luật quy định như thế nào?

Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc được luật quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tư vấn như sau:

  • Ngưòi có thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc được hưởng chế độ bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh ngoại trú và nội chú ở các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân có hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội khám, chữa bệnh cho người bệnh bảo hiểm y tế, được hưởng quyền lợi:
   _ Khám bệnh, chuẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng (theo danh mục của Bộ y tế) trong thời gian điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh.
   _ Xét nghiệm chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.
   _ Thuốc dịch chuyền trong danh mục theo quy định của bộ Y tế.
   _ Máu và các chế phẩm của máu.
   _ Các phẩu thuật, thủ thuật.
   _ Chi phí khám thai sinh đẻ.
   _ Sử dụng vật tư, thiết bị Y tế và giường bệnh.
   _ Chi phí vận chuyển Y tế trong trường hợp phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế đối với người nghèo, người sinh sống hoặc công tác ở khu vực I, khu vực II, khu vực III theo phân định của Uỷ ban Dân tộc trên cơ sở các tiêu chí quy định tại thông tư sỗ 04/UB-TTngày 08 tháng 01 năm 1996 của Uỷ ban Dân tộc Miền núi (nay là Uỷ ban Dân tộc).
   _ Người có thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc khi khám chữa bệnh tại cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và ở cơ sở khám chũa bệnh bảo hiểm y tế khác giới thiệu chuyển viện phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của bộ y tế.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội Tỉnh Tuyên Quang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo hiểm y tế bắt buộc
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn