Quyền lợi của người tham gia đóng BHXH tự nguyện

Ngày hỏi:06/07/2016

Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng những quyền lợi gì ?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Bạc Liêu tư vấn như sau:

  • Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì ñöôïc höôûng quyền lợi như sau:
   1. Đối với chế độ hưu trí:
   - Lương hưu hàng tháng .
   - Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu ( mỗi năm 0,5 tháng lương khi đã đóng BHXH từ 31 năm đối với nam, 26 năm đối với nữ).
   - Trợ cấp BHXH một lần ( đóng dưới 20 năm và có yêu cầu nhận trợ cấp 1 lần).
   - Được cấp thẻ BHYT.
   2. Đối với chế độ tử tuất:
   - Trợ cấp mai táng: ( Đối tượng có ít nhất 05 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và người đang hưởng lương hưu): bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.
   - Trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân ( nếu đối tượng vừa đóng BHXH BB vừa đóng BHXH tự nguyện mà thời gian đóng BHXH bắt buộc trước đó có từ đủ 15 năm trở lên và thân nhân có đủ điều kiện - kể cả đối tượng đó đang hưởng lương hưu): Hàng tháng từ 50% đến 70% mức lương tối thiểu chung.
   - Trợ cấp tuất 1 lần cho thân nhân ( nếu không có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng): Mỗi năm đóng BHXH bằng 1,5 tháng lương.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Bạc Liêu
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn