Quyền và trách nhiệm của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Quyền và trách nhiệm của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • 1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có các quyền sau đây:
   a) Được cấp sổ bảo hiểm xã hội;
   b) Nhận sổ bảo hiểm xã hội khi không còn làm việc;
   c) Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời;

   d) Hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau:

   - Đang hưởng lương hưu;

   - Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng;
   đ) Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội;
   e) Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội; yêu cầu tổ chức bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội.
   g) Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội;
   h) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
   2. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có trách nhiệm sau đây:
   a) Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định;
   b) Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ bảo hiểm xã hội;
   c) Bảo quản Sổ bảo hiểm theo đúng quy định;
   d) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn