Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • 1. Người sử dụng lao động có các quyền sau đây:
   a) Từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng qui định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
   b) Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội;
   c) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

   2. Người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau đây:
   a) Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định và hàng tháng trích khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội từ tiền lương, tiền công của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.;
   b) Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội của người lao động trong thời gian người lao động làm việc;
   c) Trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc;
   d) Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ, đóng và hưởng bảo hiểm xã hội;
   đ) Trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động;
   e) Giới thiệu người lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa theo quy định;
   g) Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
   h) Cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn theo yêu cầu;
   i) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn