Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg

Các quy định nào được khám, chữa bệnh theo quy định tại quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 200 2của Thủ tướng Chính phủ?

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Quyết số 139/2002/QĐ-TTgngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng chính phủ bao gồm những đối tượng sau:
    _ Người nghèo theo quy định hiện hành về chuẩn hộ nghèo quy định tại Quyết định 1143/2002/QĐ LĐTBXH ngày 01 tháng 11 năm 2000của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
    _ nhân dân các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTgngày 31 tháng 01 năm 1998 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn và vùng sâu, vùng xa"
    _ Nhân dân các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên theo Quyết định số 168/2001/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ ngày 30 tháng 10 năm 2001 về việc "Định hướng, dài hạn kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 và những giải pháp cơ bản phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên" và nhân dân các dân tộc thiểu số tại sáu tỉnh đặc biệt khó khăn của miền núi phía Bắc theo quyết định số 168/2001/QĐ-TTg ngày 7 tháng 12 năm 2001 của Thủ Tướng chính phủ về "Phát triển kinh tế - xã hội ở 6 tỉnh đặc biệt khó khăn miền núi phía Bắc thời kỳ 2001 - 2005".


Nguồn:

Bảo hiểm xã hội Tỉnh Tuyên Quang
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn