Quyết toán chế độ thai san cho người lao động nghỉ việc

Ngày hỏi:25/05/2016

Quyết toán chế độ thai san cho người lao động nghỉ việc Cho em hỏi trường hợp người lao động đã nghỉ hết thời gian thai sản 6 tháng và trở lại làm việc, cty đã báo tăng lại lao động. Do cty còn đang nợ tiền đóng BHXH nên chưa hộp hồ sơ quyết toán Chế độ thai sản cho người lao động. Nay người lao động xin thôi việc, thì sau này khi cty thanh toán hết số tiền nợ BHXH thì người lao động có được quyết toán Chế độ thai sản không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Theo Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 quy định thời gian hưởng chế độ khi sinh con tại Điều 102 của Luật quy định:
   “… Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản
   1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.
   Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
   2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
   3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:
   a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;
   b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.
   4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
   …”
   Như vậy có thể hiểu chế độ thai sản được giải quyết tính từ ngày sinh con đến hết thời gian nghỉ thai sản khi người lao động trở lại làm việc thì đơn vị phải có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ thai sản cho người lao động theo quy định trên. Quá thời hạn trên là hết thời hạn để xét duyệt chế độ thai sản ( thời gian tối đa là 6 tháng + 45 ngày; thời gian tối thiểu ngay sau khi sinh con là có thể làm hồ sơ đề nghị hưởng).
   Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi tham gia BHXH đề nghị các đơn vị trích nộp BHXH, BHYT, BHTN kịp thời đúng quy định. Một vài trao đổi cùng bạn!


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn