Rủi ro dịch bệnh được bảo hiểm hỗ trợ bao gồm những loại nào?

Ngày hỏi:22/03/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về bảo hiểm nông nghiệp, theo tôi được biết đối với một số rủi ro trong nông nghiệp sẽ được hỗ trợ bảo hiểm. Anh chị cho tôi hỏi những rủi ro dịch bệnh được bảo hiểm hỗ trợ bao gồm những loại nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bảo hiểm nông nghiệp là loại hình bảo hiểm cho đối tượng sản xuất trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, theo đó bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định 58/2018/NĐ-CP thì Rủi ro dịch bệnh, bao gồm:

   a) Dịch bệnh động vật:

   - Dịch bệnh động vật trên cạn: Các bệnh truyền nhiễm của động vật trên cạn theo danh mục bệnh động vật phải công bố dịch (bao gồm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm giữa người và động vật) do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật thú y.

   - Dịch bệnh động vật thủy sản: Các bệnh của động vật thủy sản theo danh mục bệnh phải công bố dịch do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật thú y.

   b) Dịch hại thực vật: Sinh vật gây hại thực vật có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, gây hại nghiêm trọng đối với thực vật theo quy định của pháp luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

   Dịch bệnh phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Trên đây là quy định về rủi ro dịch bệnh được bảo hiểm hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn