Sai thông tin trên sổ BHXH

Ngày hỏi:18/03/2016

Trong sổ BHXH của tôi có ghi đày đủ thời gian, năm tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội, nhưng có 1 vấn đề đó là Cơ quan công tác của tôi không trùng khớp. (Ví dụ: tôi công tác ở trường A nhưng lại ghi tôi ở trường B, nhưng vẫn thuộc sự quản lý chung của phòng giáo dục). Vậy tôi xin hỏi việc không trùng khớp như vậy có ảnh hưởng gì không? và có cần phải điều chỉnh không? Nếu có điều chỉnh thì tôi phải điều chỉnh như thế nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai tư vấn như sau:

  • Trong sổ BHXH của ông có ghi đầy đủ thời gian, năm ông tham gia đóng BHXH, nhưng Cơ quan công tác của ông không trùng khớp. (Ví dụ: Ông công tác ở trường A nhưng lại ghi ông ở trường B, nhưng vẫn thuộc sự quản lý chung của phòng giáo dục). Theo Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH, ngày 09 tháng 09 năm 2015 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Tại Khoản 3, Điều 46 quy định sổ BHXH phải ghi đầy đủ theo từng giai đoạn tương ứng với mức đóng và điều kiện làm việc của người tham gia BHXH, BHTN. Trường hợp sổ của ông Cơ quan công tác không trùng khớp nói trên. Sẽ ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ BHXH khi hệ số hưởng phụ cấp khu vực của trường khác nhau. Xin mời ông (hoặc người trực tiếp theo dõi công tác BHXH của cơ quan đơn vị của ông công tác) đến cơ quan BHXH nơi đơn vị ông tham gia đóng BHXH để được điều chỉnh lại cho trùng khớp cơ quan nơi mình đang công tác đảm bảo quyền lợi chế độ BHXH theo quy định của Luật BHXH. Xin cảm ơn !


  Nguồn:

  Website BHXH Gia Lai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn