Sao lục hồ sơ hưởng hưu trí

Ngày hỏi:11/09/2015

Tôi muốn sao lục hồ sơ của ba tôi đang hưởng hưu trí tai BHXHGL để làm khám chữa bênh trung cao thì phải cần thủ tục gì?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại điểm 2, Điều 27 của Quyết định số 1139/QĐ-BHXH ngày 28/10/2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành nêu rõ: - Đối với cá nhân khi cần sao lục tài liệu lưu trữ tại cơ quan BHXH tỉnh phải có giấy đề nghị sử dụng tài liệu có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú, kèm theo giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh. Trong giấy đề nghị cần nêu rõ họ tên, lý do, loại tài liệu cần sao lục.


  Nguồn:

  Website BHXH Gia Lai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn