Sau bao lâu nộp hồ sơ thì nhận được tiền thai sản?

Ngày hỏi:27/07/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật thì sau bao lâu kể từ ngày bạn nộp hồ sơ thai sản hợp lệ cho công ty thì sẽ nhận được tiền thai sản? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội 2014, có quy định:

   2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

   3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

   a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

   b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

   4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   => Như vậy, theo quy định trên thì sau 20 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thai sán của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thực hiện việc chi trả số tiền đó cho người sử dụng lao động, để người sử dụng lao động thanh toán lại lại cho người lao động. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Quy định là vậy, nhưng trên thực tế một số công ty và cơ quan bảo hiểm thường kéo dài thời gian chi trả chế độ thai sản cho người lao động.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn