Sau khi nghỉ thai sản thì lao động nữ có được nghỉ dưỡng sức không?

Ngày hỏi:24/10/2018

Vợ tôi sau khi hết hạn nghỉ thai sản thì đã đi làm bình thường, nhưng do phẫu thuật nên sức khỏe vợ vẫn còn yếu, tôi muốn vợ được nghỉ dưỡng sức thêm để phục hồi sức khỏe tốt nhất, nên nhờ Ban biên tập hỗ trợ cụ thể: Sau khi nghỉ thai sản thì lao động nữ có được nghỉ dưỡng sức không? Văn bản nào quy định vấn đề này?

Thành Hưng - Tp. HCM

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sau khi nghỉ thai sản thì lao động nữ có được nghỉ dưỡng sức không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ theo quy định tại Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản được quy định như sau:

   1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

   Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

   2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

   a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

   b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

   c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

   3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

   => Vì thế, sau khi nghỉ hết 06 tháng thai sản quay lại làm việc mà trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. Cụ thể trường hợp của vợ bạn là được nghỉ tối đa 07 ngày.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nghỉ thai sản
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn