Sau khi nghỉ việc mới mang thai có được hưởng chế độ thai sản không?

Ngày hỏi:06/11/2019

Chào anh chị, vợ em tham gia bảo hiểm đã 5 năm tại công ty asanzo, vợ em mới nghỉ việc được 1 tháng nay thì phát hiện mình có thai 3 tháng, anh chị cho em hỏi trường hợp của vợ em nếu giờ vợ em không đi làm lại và không đóng bảo hiểm nữa thì thời gian đóng bảo hiểm 5 năm của vợ em có đủ để hưởng thai sản không?

 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Để được hưởng chế độ thai sản vợ bạn cần phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cụ thể như sau:

   Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

   1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Lao động nữ mang thai;

   2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   Như vậy, đối với trường hợp của bạn thì vợ bạn cần đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì mới được hưởng chế độ thai sản. Thời gian 12 tháng trước khi sinh được xác định theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

   Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

   Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội; khoản 3 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể như sau:

   1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

   a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

   Từ những quy định nêu trên, đối chiếu thông tin bạn cung cấp chưa thể hiện rõ vợ bạn sinh con vào thời điểm nào. Do đó, chưa đủ cơ sở để kết luận vợ bạn có được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật hay không.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giải quyết chế độ thai sản
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn