Sau khi nghỉ việc NLĐ có thể tự đóng BHYT để hưởng chế độ hay không?

Ngày hỏi:18/02/2019

Tôi làm việc tại công ty chế biến Thủy sản tại tỉnh Vĩnh Long, khi làm việc thì tôi được công ty cấp thẻ BHYT, nay tôi nghỉ việc rồi mà công ty không có yêu cầu tôi nộp lại thẻ BHYT do công ty cấp. Anh chị cho tôi hỏi trong trường hợp này tôi có thể tự đóng BHYT để hưởng chế độ trên thẻ BHYT được công ty cấp hay không? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ tại Điểm 2.1 Khoản 2 Công văn 3881/BHXH-ST năm 2016 về cập nhật, tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế quy định như sau:

   2. Quy trình cập nhật và tra cứu thông tin về thẻ BHYT

   2.1. Đối với đơn vị sử dụng lao động cùng tham gia BHXH, BHYT (viết tắt là đơn vị).

   Khi có phát sinh tăng, giảm người tham gia BHYT, đơn vị phải kịp thời lập danh sách tăng, giảm gửi cơ quan BHXH theo mẫu quy định tại Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm chậm, đơn vị phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó.

   Như vậy, khi người lao động nghỉ việc tại công ty thì công ty đã thực hiện thủ tục báo giảm lao động gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội mà không cần thu lại thẻ bảo hiểm y tế. Và thẻ bảo hiểm y tế của người lao động sẽ có giá trị sử dụng đến hết tháng báo giảm lao động.

   Do đó, trường hợp bạn nghỉ việc tại công ty và không trả thẻ bảo hiểm y tế thì bạn có chỉ có thể sử dụng thẻ đến hết tháng báo giảm. Bạn không thể tiếp tục đóng thêm để sử dụng thẻ bảo hiểm y tế do công ty cấp cho bạn.

   Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiếp tục được sử dụng bảo hiểm y tế, bạn có thể tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn