Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Ngày hỏi:01/08/2018

Xin chào, tôi tên Kim Nga sinh sống và làm việc tại Bình Định. Để đáp ứng nhu cầu hiểu biết tôi có tìm hiểu về quy chế thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Dù tìm hiểu nhưng có vài vấn đề vẫn chưa rõ lắm, nhờ đến các bạn hỗ trợ giúp, cụ thể: Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được quy định ra sao? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời, chân thành cảm ơn! (01233***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Quyết định 768/QĐ-BTC năm 2012 về Quy chế thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với đơn vị thuộc Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được quy định như sau:

   Số tiền bảo hiểm là giá trị thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm. Trong trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được tính theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và đơn vị mua bảo hiểm thỏa thuận hoặc là giá trị tính thành tiền theo khai báo của đơn vị mua bảo hiểm (đối với trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hóa). Giá trị thay thế mới tài sản được hiểu là việc thay thế một tài sản mới tương tự cùng loại, không có chất lượng tốt hơn tài sản tham gia bảo hiểm.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Để hiểu rõ và chi tiết hơn vui lòng xem thêm tại Quyết định 768/QĐ-BTC năm 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn