Số tiền mà quỹ bảo hiểm y tế trích để lại cho người làm việc trên tàu đánh bắt xa bờ

Ngày hỏi:20/11/2018

Số tiền mà quỹ bảo hiểm y tế trích để lại cho người làm việc trên tàu đánh bắt xa bờ là bao nhiêu? Trên là thắc mắc của bạn Thành Phong, hiện đang công tác cơ quan bảo hiểm của bảo hiểm xã hội tại Nha Trang mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Số tiền mà quỹ bảo hiểm y tế trích để lại cho người làm việc trên tàu đánh bắt xa bờ quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế (có liệu lực từ ngày 1/12/2018), cụ thể như sau:

   a) Mức chi bằng 10% số thu bảo hiểm y tế tính trên số người làm việc trên tàu có tham gia bảo hiểm y tế để mua tủ thuốc, thuốc, vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu, xử trí ban đầu, công thức tính như sau:

   Số tiền trích = 10% x (Nsố người x Mbảo hiểm y tế x Lcơ sở x Th)

   Trong đó:

   - Nsố người: Số người tham gia bảo hiểm y tế làm việc trên tàu đánh bắt.

   - Mbảo hiểm y tế: Mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thứ nhất trong hộ gia đình theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định này.

   - Lcơ sở: Mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

   - Th: Số tháng đóng bảo hiểm y tế.

   b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức mua và cấp cho các chủ tàu đánh bắt xa bờ tủ thuốc, thuốc, vật tư y tế. Cơ quan bảo hiểm xã hội trích chuyển số tiền quy định tại điểm a khoản này cho cơ quan, tổ chức được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao mua tủ thuốc, thuốc, vật tư y tế; tổng hợp số tiền đã trích chuyển vào quyết toán quỹ khám bệnh, chữa bệnh.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn