Sử dụng tài khoản nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của bảo hiểm xã hội

Ngày hỏi:08/12/2020

Việc sử dụng tài khoản nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của bảo hiểm xã hội được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp từ thắc mắc nói trên.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc sử dụng tài khoản nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của bảo hiểm xã hội quy định tại Khoản 2 Điều 11 Quyết định 352/QĐ-BHXH năm 2020, cụ thể như sau:

   - Sau khi đăng ký thành công hệ thống sẽ cấp tài khoản cho tổ chức, cá nhân truy cập vào Cổng Dịch vụ công, kê khai và gửi hồ sơ trực tuyến hoặc sửa đổi, bổ sung thông tin, hồ sơ trực tuyến;

   - Tổ chức, cá nhân sử dụng Cổng Dịch vụ công có trách nhiệm xuất trình hồ sơ theo quy định khi có yêu cầu kiểm tra, đối chiếu trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn