Tại sao giáo viên thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp còn hiệu trưởng nhà trường thì không?

Ngày hỏi:20/08/2012

Tôi là giáo viên thuộc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, xin hỏi người lao động nào thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tại sao giáo viên thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp còn hiệu trưởng nhà trường thì không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • 1- Điều 2 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc sau đây với người sử dụng lao động:
   a) Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng;
   b) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
   c) Hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng;
   d) Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, kể cả những người được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trước ngày Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước.
   2- Giáo viên được xác định là viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp giáo dục theo chế độ hợp đồng làm việc nên thuộc đối tượng phải tham gia Bảo hiểm thất nghiệp.
   - Căn cứ điểm 4 Điều 11 Nghị định 06/2010/NĐ-CP, ngày 25/01/2010 của Chính phủ “quy định những người là công chức” trong đó xác định người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc…cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện là công chức.
   Theo quy định trên Hiệu trưởng nhà trường là người đứng đầu, nên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn