Tăng lương hưu và trợ cấp bhxh

Ngày hỏi:14/05/2015

Theo nội dung của nghị định mới về tăng lương hưu và trợ cấp bhxh cho các đối tượng bao gồm ngừơi lao động tại các doanh nghiệp thì mức trợ cấp sẽ tăng 0.8%. Cho mình hoi về trương hợp của mình khi nhận trợ cấp một lần thì mức nhận có tăng theo qui định này không. Mình nghỉ viêc từ 2/2014 và đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp 1 lần.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Trường hợp bạn hòi theo quy định tại Nghị Định số 09//2015/CP ngày 22/01/2015 của Chính Phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng và hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2015.
   Trường hợp bạn nghỉ việc tháng 02/2014 và nộp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần thì không thuộc điều chỉnh theo NĐ 09/2015/CP của Chính phủ.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn