Thắc mắc về chế độ BHXH

Kính gởi: Bảo hiểm xã hội Hậu Giang. Thay mặt những giáo viên nghỉ hưu thị xã Ngã Bảy chưa nhận trợ cấp thâm niên theo QĐ 52/2013/QĐ-TTg,Chúng tôi xin hỏi lý do đến nay chúng tôi chưa được nhận, theo QĐ 52/2013/QĐ-TTg và hướng dẫn của BHXH Việt Nam thì đơn vị nhận hồ sơ có trách nhiệm trả lời lý do không giải quyết nhưng đến nay số GV chưa nhận trợ cấp chưa được trả lời của BHXH. Chúng tôi chưa được nhận là do là CB quản lý, GV dạy trường Bán công. Nhưng chúng tôi đều cùng công tác trong ngành giáo dục, cùng đóng BHXH hằng tháng nghĩa vụ như nhau tại sao quyền lợi lại không được hưởng. Hiện nay CB quản lý được hưởng phụ cấp thâm niên tại sao CB quản lý nghỉ hưu lại không được nhận trợ cấp thật vô lý và không công bằng. Tại sao GV dạy trường BC tại Ngã Bảy khi chuyển về dạy trường BC Phan Ngọc HIển TP Cần Thơ nghỉ hưu (cô Ngụy Kim HIếu) thì được nhận còn GV dạy trường BC Phụng Hiệp ( nay là Trường THPT Ngyễn Minh Quang TX Ngã Bảy)thì không được nhận. Chúng tôi đề nghị BHXH tỉnh xem xét giải quyết cho chúng tôi được nhận trợ cấp. Đó là thể hiện sự công bằng cho những CB,GV từng có thời gian đóng góp cho ngành giáo dục. Trân trọng kính chào. 

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 2 Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định Đối tượng áp dụng chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu là “ Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập(sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập)”.
   Đối chiếu với quy định tại Điều 2 nêu trên: giáo viên có thời gian làm cán bộ quản lý, giáo viên dạy trường bán công .v.v.v… chưa được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về đối tượng áp dụng của Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg (trên địa bàn tỉnh Hậu Giang chưa giải quyết trường hợp nào giáo viên có thời gian làm cán bộ quản lý hoặc giáo viên dạy trường bán công).
   Hiện nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang đang xin ý kiến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn giải quyết các trường hợp có quá trình công tác như quý Ông, được biết Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn gửi Văn phòng Chính phủ xin ý kiến về việc giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg. Khi có hướng dẫn Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang sẽ thực hiện.


  Nguồn:

  Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hậu Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn