Thai sản đối với trường hợp con chết

Ngày hỏi:21/06/2016

Tôi biết 1 trường hợp lao động nữ đang làm việc bình thường thì nhập viện sinh non ngày 9/3/2016 và con chết sau sinh 2 ngày. Đơn vị lao động nữ đó đang làm việc làm hồ sơ thai sản cho lao động nữ đó nhưng không kèm theo Giấy chứng tử của em bé để vẫn nhận được 6 tháng trợ cấp thai sản thay vì 4 tháng (Trường hợp con dưới 2 tháng tuổi chết) theo quy định tại khoản 3 điều 34 Luật BHXH 2014 (hoàn cảnh lao động nữ rất khó khăn).Vậy làm như thế có sai không? Giả sử trường hợp lao động nữ này đã nghỉ trước ngày sinh 1 tháng, sinh con và con chết thì 1 tháng nghỉ trước sinh đó có được hưởng trợ cấp thai sản không? Tức là 5 tháng thai sản chứ không phải 4 tháng như trong quy định tại khoản 3 điều 34 Luật BHXH 2014. Rất mong BHXH giải đáp thắc mắc này cho tôi. Xin trân trọng cám ơn!

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

  • Điều 34 Luật BHXH năm 2014 quy định thời gian hưởng chế độ khi sinh con: 1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng. 2. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Đơn vị làm hồ sơ thai sản cho lao động nữ nhưng không kèm theo Giấy chứng tử của em bé để vẫn nhận được 06 tháng trợ cấp thai sản thay vì 04 tháng là không đúng quy định. Đề nghị đơn vị lập thụ tục điều chỉnh kèm theo Giấy chứng tử của em bé. Giả sử lao động nữ này đã nghỉ trước ngày sinh 01 tháng, sinh con và con chết dưới 02 tháng tuổi thì 01 tháng nghỉ việc trước sinh không được tính hưởng trợ cấp thai sản.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn